Czy jeżeli na terenie gminy funkcjonuje przedszkole, to przed przyznaniem dotacji należy przeprowadzić konkurs? - OpenLEX

Czy jeżeli na terenie gminy funkcjonuje przedszkole, to przed przyznaniem dotacji należy przeprowadzić konkurs?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do przyznania dotacji na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty należy przeprowadzić konkurs, jeśli na terenie naszej gminy funkcjonuje tylko jedno przedszkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX