Czy, jeżeli między nabyciem praw do dwóch nagród jubileuszowych upłynie więcej niż 12 miesięcy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę za 35 lat pracy w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka dnia 17.04.2023 r. dostała nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Teraz doniosła dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców. Po przeliczeniu stażu pracy uwzględniając pracę na gospodarstwie wychodzi jej 35 lat na dzień 09.11.2024. Czy powinna otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat czy tylko wypłatę różnicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX