Czy jeżeli istniejący pas drogowy nie mieści się w korytarzu wyznaczonym przez linie rozgraniczające wg MPZP, to można taką drogę przebudować w trybie zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli istniejący pas drogowy (działka ewidencyjna drogowa oraz elementy drogi np. rowy) nie mieści się w korytarzu wyznaczonym przez linie rozgraniczające wg MPZP, to można taką drogę przebudować (wraz z elementami wykraczającymi poza korytarz wg MPZP) w trybie zgłoszenia robót budowlanych, o ile MPZP dopuszcza wykonywanie takich robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX