Czy jeżeli gmina poniesie czynsz do 5% wartości odtworzeniowej w skali roku, najemca w odpowiedzi będzie mógł złożyć deklarację... - OpenLEX

Czy jeżeli gmina poniesie czynsz do 5% wartości odtworzeniowej w skali roku, najemca w odpowiedzi będzie mógł złożyć deklarację o wysokości dochodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli gmina na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172) – dalej u.o.p.l. poniesie czynsz do 5% wartości odtworzeniowej w skali roku, najemca w odpowiedzi na wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu będzie mógł złożyć deklarację o wysokości dochodów, by powrócić do dawnego czynszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX