Czy jeżeli głoszenie o zamówieniu o wartości powyżej progów unijnych, udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowano w DUUE, to można je zamieścić również w BZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej progów unijnych, udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE.

Czy można dodatkowo zamieścić ogłoszenie o tym samym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Czy możliwe jest zamieszczenie takiego ogłoszenia w BZP (autor pytania nie był w stanie na portalu ezamowienia.gov.pl wstawić ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu niegraniczonego - nie było takiej opcji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX