Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy wyraził pisemną zgodę na podjęcie zatrudnienia przez tego nauczyciela w innej szkole tylko na jeden rok szkolny, stosownie do art 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Czy jest to przesłanka wynikająca z organizacji nauczania, aby w nowej szkole z tym nauczycielem dyrektor szkoły zawarł umowę o pracę na czas określony stosownie do art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?