Czy jest przepis, który wydłuża termin obowiązywania decyzji wodnoprawnej do dnia uzyskania nowej, jeżeli w terminie 90 dni przed wygaśnięciem pierwotnej decyzji zostanie złożony nowy wniosek o wydanie PWP z nowymi warunkami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne (PwP) na odprowadzanie ścieków przemysłowych zaw. substancje szkodliwe dla środowiska do kanalizacji innego podmiotu. Pozwolenie wygasa 01.02.2024 r. W stosunku do obecnie posiadanego pozwolenia Podmiot chce wprowadzić zmiany - zmienia się ilość odprowadzanych ścieków.

Co powinien zrobić Inwestor, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której działa bez wymaganego pozwolenia? Skorzystać z art. 414 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.?

Wiadomym jest, że warunki w PwP ulegną zmianie.

Czy powinien złożyć nowy wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z nowym zakresem korzystania z wód?

Składając wniosek w październiku 2023 r. tj. 4 mc przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego nie ma pewności, że decyzja wodnoprawna zostanie wydana do 01.02.2024 r., licząc się z możliwością kary za działanie bez pozwolenia w okresie od 01.02.2024 r. aż do momentu wydania decyzji (a na co Podmiot nie ma żadnego wpływu).

Czy istnieje przepis, który automatycznie wydłuża termin obowiązywania posiadanej decyzji wodnoprawnej do dnia uzyskania nowej, jeżeli w terminie 90 dni przed wygaśnięciem pierwotnej decyzji zostanie złożony NOWY wniosek o wydanie PWP ustanawiające nowe warunki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX