Czy jest podstawa do zwolnienia z odpłatności za pobyt matki w DPS na podstawie art. 64a u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X została umieszczona w DPS. Syn Pani X został poinformowany o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na okoliczność ustalenia odpłatności za pobyt matki w DPS.

Wystosował pismo, z którego wynika, że prawa rodzicielskie Pani X wobec jego osoby zostały zawieszone i nigdy nie zostały odwieszone.

Czy zawieszenie praw rodzicielskich ma taki sam skutek prawny, jak pozbawienie praw rodzicielskich?

Czy w takiej sytuacji, jest podstawa do zwolnienia z odpłatności za pobyt matki w DPS na podstawie art. 64a u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX