Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani, która jest rolnikiem złożyła w tutejszym Ośrodku wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego od 01.09.2018 r.

Składając wniosek o świadczenie pielęgnacyjne Pani przedłożyła nam świadectwo pracy, z którego wynika, że przepracowała 21 lat, w związku z czym ma opłacone wymagane 20 lat ubezpieczenia społecznego do ZUS. Wydaliśmy Pani decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne i w ciągu miesiąca od dnia wydania naszej decyzji wnioskodawczyni zgłosiła się do KRUS z oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego i złożyła w KRUS wniosek o objęciem ubezpieczeniem emerytalno-rentowym przez wójta gminy. Podczas składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne Pani była poinformowana przez nas, że nie musimy od niej opłacać ubezpieczenia społecznego, ponieważ z przedstawionego świadectwa pracy wynika, że jest opłacone wymagane 20 lat ubezpieczenia społecznego do ZUS-u. Mimo to Pani złożyła wniosek o objęciem ubezpieczeniem w KRUS przez wójta gminy, w następstwie czego KRUS przysłał do nas decyzję o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i obowiązku opłacania składek za Panią przez wójta gminy.

Czy wójt gminy w takiej sytuacji faktycznie ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie do KRUS za tę osobę?

Czy może w jakiś sposób odmówić opłacania ubezpieczenia lub odwołać się od ww. decyzji z KRUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?