Czy jest obowiązek przekazywania odpisu decyzji ustalającej odpłatność lub zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS do samego DPS? - OpenLEX

Czy jest obowiązek przekazywania odpisu decyzji ustalającej odpłatność lub zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS do samego DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzję Wójta Gminy o ustaleniu odpłatności bądź o zmianie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS o zasięgu ponadgminnym (powiat), należy wysłać jedynie do Starostwa-PCPR-u jako organu prowadzącego DPS, czy także do tego DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?