Czy jest obowiązek dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy obowiązku dokonania zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód - art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod. Inwestor zamierza wykonać na działce, której jest właścicielem, certyfikowaną przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków model: EK-S8 o wydajności 0,45-2,0 m3 na dobę, służącą do oczyszczania ścieków powstałych na terenie własnego gospodarstwa domowego. Oczyszczony ściek z oczyszczalni zostanie doprowadzony do szczelnego zbiornika bezodpływowego wyposażonego w pompę zanurzeniową i wąż ogrodowy. Inwestor planuje wykorzystanie oczyszczonego ścieku do celów gospodarczych takich jak np. podlewanie terenów zielonych.

Czy takie rozwiązanie wymaga zgłoszenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX