Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwość zwolnienia podmiotu tylko z opłaty za publiczne kampanie edukacyjne w związku z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach?

W sprawozdaniu za 2019 r. podmiot wykazuje, że nie wprowadzał produktów w opakowaniach na rynek i równocześnie wyliczył wysokość opłaty za publiczne kampanie edukacyjne. Wiadomym dla pytającego jest fakt, że opłata za publiczne kampanie edukacyjne jest wyliczana jako 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym tj. w opisanej sytuacji w odniesieniu do 2018 r. Pytanie dotyczy związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) - dalej u.g.o.o.o., z którego wynika, że obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1. Podmiot złożył w terminie niezbędne dokumenty dotyczące zwolnienia.

Czy fakt, że w 2019 r. nie wprowadzał na rynek produktów w opakowaniach nie stanowi przeszkody w pozytywnym załatwieniu sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?