Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planujemy wprowadzić 2 rodzaje premii: 1. Premia za wyniki, za zrealizowanie określonego planu produkcji zgodnie z następującą zasadą: - premia będzie przysługiwała w całości niezależnie od przebywania na zwolnieniu lekarskim ale max do 3 dni: - za czas choroby powyżej 3 dni premia będzie naliczana proporcjonalnie (wysokość premii podzielona przez ilość dni roboczych x ilość dni pracy) 2. Ponadto planujemy wprowadzić premię uznaniową, której wysokość będzie zależała od decyzji przełożonego i może być wypłacana pomimo częściowej nieobecności pracownika z powodu choroby np. 5, 10, 15 dni. O przyznaniu premii uznaniowej i jej wysokości decyduje wyłącznie pracodawca w granicach swojego swobodnego uznania. Czy jest możliwość wypłaty premii za wyniki z opóźnieniem np. miesięcznym? (umieszczając zapis w regulaminie "wypłata premii nastąpi po ustaleniu jej wysokości")

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?