Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Istniejąca studnia obsługująca dotychczas jedno gospodarstwo domowe będzie źródłem zasilania w wodę drugiego budynku mieszkalnego projektowanego na innej działce budowlanej.

Czy jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego zasilanego w wodę z istniejącej studni głębinowej znajdującej się na sąsiedniej działce, za zgodą jej właścicieli?

Czy będzie zwykłym korzystaniem z wód sytuacja, w której istniejąca studnia, obsługująca dotychczas jedno gospodarstwo domowe będzie zasilała w wodę drugi, nowo projektowany budynek mieszkalny, realizowany na innej działce budowlanej i dla podmiotu innego niż właściciel studni?

Czy w takim przypadku będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Jakich dokumentów, pozwoleń (odnośnie istniejącej studni) powinien zażądać organ architektoniczno-budowlany wydający pozwolenie na budowę ww. budynku mieszkalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację