Czy jest możliwe ściągniecie zaległych należności w opłatach za pobyt zmarłego w schronisku dla osób bezdomnych ze świadczeń rentowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r.

PYTANIE

Osoba bezdomna została przez GOPS skierowana na pobyt w schronisku od stycznia 2021 r.

Na podstawie wydanej decyzji, zgodnie z uchwałą Rady Gminy odpłatność za pobyt w tej placówce wynosiła dla strony 100% wartości świadczenia. W sentencji decyzji był zobowiązany do zwrotu w terminach do 30 dnia danego miesiąca za dany miesiąc pobytu.

Zmarł po 3 miesiącach pobytu w schronisku nie zwracając naliczonej odpłatności. GOPS zdążył jedynie wystosować pismo informujące bezdomnego o konieczności uiszczenia zapłaty, jednak nie wystosowano już upomnienia, niezbędnego do wszczęcia procedury postępowania egzekucyjnego.

Otrzymywał emeryturę, z której płacił alimenty byłej żonie. Pogrzeb bezdomnego sprawiła najbliższa rodzina, zaś żona z pewnością otrzyma po zmarłym rentę rodzinną.

Czy w tej sytuacji możliwe jest ściągniecie zaległych należności ze świadczeń rentowych?

Czy rentę rodzinną można zaliczyć do masy spadkowej?

Czy i skąd zaczerpnąć informacji o ewentualnej masie spadkowej?

Strona miała jedno dziecko, wobec czego zachodzi też pytanie, czy i jak zobowiązać go do zwrotu należności za zmarłego ojca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX