Czy jest konieczność zmiany decyzji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest konieczność zmiany decyzji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Strona w styczniu otrzymała specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 i była zobowiązana do odpłatności w wysokości 3,5% za 1 godzinę wsparcia.

Wg zmienionego rozporządzenia w sprawie SUO nadal kwalifikuje się do tego samego progu odpłatności 3,5%. Podobna sytuacja jest u osób, które są zwolnione z odpłatności, ponieważ ich dochód nie przekracza kryterium osoby samotnie gospodarującej.

Jak w takiej sytuacji postąpić, czy wydać na nowo decyzję, mimo braku fizycznej zmiany sytuacji dochodowej, progu odpłatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX