Czy jest konieczność uzyskania decyzji środowiskowej na inwestycję polegającą na budowie biogazowni do 40 kW?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient przymierza się do inwestycji polegającej na budowie biogazowni do 40 kW. Biogaz pozyskiwany będzie z własnego obornika. Lokalizacja inwestycji nie jest na terenach chronionych ani na obszarach Natura 2000.

Czy jest konieczność uzyskania decyzji środowiskowej na taką inwestycję?

I teraz - jeżeli tak, czy wystarczy opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia czy też zajdzie konieczność wykonania Raportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX