Czy jest konieczność uzyskania decyzji na usunięcie topol o obwodach powyżej 200 cm rosnących na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w obrębie drogi miejskiej zlokalizowanej w centrum miasta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 16 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Czy jest konieczność uzyskania decyzji na usunięcie topol o obwodach powyżej 200 cm rosnących na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa w obrębie drogi miejskiej zlokalizowanej w centrum miasta?

Jeżeli tak, to do jakiego organu należy się zwrócić?

Drzewo rośnie w strefie ochrony konserwatorskiej w rezerwacie przyrody Natura 2000. Drzewo nie jest objęte ochroną krajobrazową, jednakże jego stan zdrowotny wskazuje na konieczność usunięcia z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX