Czy jest konieczne zakładanie przez pełnomocnika konta na portalu podatkowym i wskazywanie w pełnomocnictwie adresu elektronicznego na tym portalu, jeżeli sprawa dotyczy PCC?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Czy obowiązkowe jest podawanie przez profesjonalnego podatnika ,,Adresu elektronicznego na portalu podatkowym" na druku PPS-1 (poz. 48) w przypadku gdy sprawa dotyczy PCC?

Czy adres skrzynki e-PUAP wystarczy? W rozporządzeniu MF z 28.12.2015 r. (Dz.U. 2017, poz. 1323) występuje katalog spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego. Opis formularza PPS-1 zawiera wyjaśnienie ,,Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1323)".

Czy zatem w sytuacji profesjonalnego pełnomocnika, który reprezentuje w sprawie PCC (a więc sprawie wymienionej w ww. rozporządzeniu) i podał w polu 47 adres elektroniczny w postaci swojej skrzynki e-PUAP, konieczne jest także zakładanie konta w Portalu Podatkowym i wskazywanie tamtejszego adresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX