Czy jest jakiś przepis prawa, który zabrania wybudowania zbiornika retencyjnego w lesie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wystąpiła z wnioskiem o zamianę lasu na użytek rolny. Potrzebę zamiany gruntu leśnego uzasadniła tym, że planuje tam wybudować zbiornik retencyjny.

Czy jest jakiś przepis prawa, który zabrania wybudowania zbiornika retencyjnego w lesie?

Czy do przeprowadzenia takiej inwestycji konieczna jest zmiana gruntu leśnego na użytek rolny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX