Czy jest dopuszczalne wykorzystanie tablic profesjonalnych do przejazdu w związku z koniecznością dokonania badania technicznego pojazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r.

PYTANIE

Starosta wydaje tablice rejestracyjne profesjonalne w celu jazdy testowej – art. 80s ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – dalej p.r.d., natomiast w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu starosta wydaje tablice tymczasowe (art. 74 ust. 2 pkt 2c p.r.d.).

Czy dopuszczalne jest w przypadku pojazdu nowego specjalnego pożarniczego, który nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji, aby badanie techniczne przeprowadzone zostało na tablicach profesjonalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX