Czy jest dopuszczalne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych w procesie odzysku R1?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest dopuszczalne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych w procesie odzysku R1?

Jak interpretować przepisy art. 158 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., jeżeli planowane jest przetwarzanie odpadów niebezpiecznych opakowaniowych poprzez spalanie?

Czy to, że odpady są niebezpieczne, automatycznie kwalifikuje je do unieszkodliwiania D10, czy z racji bycia odpadami opakowaniowymi mogą być przetwarzane w procesie R1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX