Czy jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, to czy wykonawca i ten podmiot powinni złożyć oświadczenia, że... - OpenLEX

Czy jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, to czy wykonawca i ten podmiot powinni złożyć oświadczenia, że przynależą do tej samej grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r.

PYTANIE

Czy jeśli wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca i ww. podmiot powinni złożyć oświadczenia, że przynależą do tej samej grupy kapitałowej?

Czy podmiot ten winien być wykazany przez wykonawcę jako podwykonawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX