Czy jeśli WDT należy rozliczyć jako sprzedaż krajową w związku z brakiem odpowiedniego udokumentowania transakcji, to moment powstania obowiązku podatkowego należy rozpoznać według zasad dla sprzedaży krajowej, czy WDT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli WDT muszę rozliczyć jako sprzedaż krajową w związku z brakiem odpowiedniego udokumentowania transakcji, to moment powstania obowiązku podatkowego rozpoznaję według zasad dla sprzedaży krajowej, czy WDT?

Towar został wywieziony w sierpniu własnym transportem i od razu wiadomo było, że spółka nigdy nie otrzyma wymaganych dokumentów potwierdzających wywóz, ale fakturę wystawiłam dopiero we wrześniu.

Jak postąpić w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access