Czy jeśli w wyniku likwidacji środków trwałych powstaną odzyski, to spółka powinna rozpoznać z tego tytułu przychody podatkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r.

PYTANIE

Spółka w ramach bieżącej działalności dokonuje likwidacji środków trwałych, w wyniku której nierzadko powstają odzyski, które przyjmuje na magazyn w celu ich odsprzedaży, przekwalifikowując je na złom, bądź przyjmuje jako materiały staro użyteczne, w celu dalszego wykorzystania.

Czy z punktu widzenia podatku dochodowego powstałe przysporzenie majątkowe będzie przychodem podatkowym?

Czy w momencie sprzedaży wartość sprzedawanego złomu, ściągana z magazynu będzie kosztem podatkowym?

Jednocześnie w ramach bieżących remontów infrastruktury kolejowej odzyskiwane są materiały, które spółka przyjmuje na magazyn jako materiały staro użyteczne i wykorzystuje w bieżącej działalności.

Czy tego typu odzyski stanowić będą przychody podatkowe w momencie ich przyjęcia na magazyn i odpowiednio koszty podatkowe w momencie wydania ich do zużycia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX