Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. pomimo braku obowiązku, ale zgodnie z przyjętą zasadą stosowanej polityki rachunkowości ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Czy jeśli w 2019 r. spółka spełniła kryteria stosowania 9% stawki podatku, to aktywa i rezerwy powinny być również obliczane z użyciem stawki 9%?

Nie jest pewne, że w 2020 r. spółka utrzyma prawo do stosowania stawki 9%, ponieważ wyniki 2019 r. są bardzo bliskie górnej granicy uprawniającej do jej stosowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?