Czy jeśli spółka zobowiązała się do zakupu i przekazania szkole żywności w zamian za umieszczenie banera reklamowego, to przekazanie powinno być opodatkowane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem podatku VAT zajmująca się dostawą lodowisk oraz remontami boisk sportowych na prośbę szkoły podstawowej zakupiła kiełbasę grillową w zamian za umieszczenie banera reklamowego podczas organizowanego przez szkołę festynu, szkoła wysłała oficjalne pismo do spółki "prośba o sponsoring" w piśmie tym zobowiązuje się w zamian za wsparcie ekspozycję logo firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej szkoły, umieszczenie logo firmy na materiałach promocyjnych i dyplomach, podziękowanie wygłoszone w trakcie wręczania nagród, możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem sponsor w trakcie zawodów, informację o sponsoringu w mediach lokalnych. Szkoła nie wystawi faktury za wykonane usługi reklamowe, brak jest podpisanej umowy sponsoringowej, na odwrocie faktury za zakupiony towar (kiełbasę grillową) potwierdzono podpisem odbiór towaru przez dyrektora szkoły.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanego zakupu kiełbasy grillowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX