Czy jeśli spółka nie odliczyła VAT od faktury za cesję prawa z umowy przedwstępnej do nabycia nieruchomości, to będzie zobowiązana do zapłaty VAT, gdy zostanie ona przekazana nieodpłatnie do majątku osobistego wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka cywilna nabyła na podstawie cesji prawa z umowy przedwstępnej od osoby fizycznej X do nabycia nieruchomości użytkowej od dewelopera. Osoba X oświadczyła przy zbyciu prawa, iż prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT (tak też wynikało i z CEIDG i z białej listy). Osoba X wystawiła fakturę z VAT za cesję. Spółka cywilna w związku z wątpliwościami co do faktu, czy osoba X mogła działać jako podatnik VAT przy cesji, nie odliczyła VAT z faktury od X. Teraz nieruchomość, którą ostatecznie spółka cywilna nabyła od dewelopera będzie przekazywana nieodpłatnie do majątku osobistego wspólników.

Czy wobec faktu, iż od faktury od X za cesję spółka cywilna nie odliczyła VAT, spółka będzie obowiązana do korekty/oddania VAT-u z tytułu faktury od X (co do VAT odliczonego od faktury od dewelopera za późniejszą sprzedaż spółka nie ma wątpliwości)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access