Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został zwolniony z dniem 30 czerwca 2015 r. zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. (wypowiedzenie przez pracodawcę). Dnia 17 sierpnia 2015 r. uzyskał prawo do renty. Pracownik wykorzystał cały okres zasiłkowy i 30 dni świadczenia rehabilitacyjnego. Następnie lekarz orzecznik orzekł o zdolności do pracy, natomiast lekarz medycyny pracy orzekł o niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Zakład pracy nie dysponował innym stanowiskiem pracy aby zaproponować je ww. dlatego złożył pracownikowi wypowiedzenie, którego przyczyną była niezdolność do pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownik od ustania stosunku pracy nie podjął zatrudnienia.

Czy zakład pracy jest zobowiązany do wypłaty odprawy rentowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?