Czy jeśli pracodawca, który wypłacił odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, a pracownik prowadził działalność... - OpenLEX

Czy jeśli pracodawca, który wypłacił odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, a pracownik prowadził działalność konkurencyjną, może domagać się zwrotu odszkodowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31 lipca 2012 r. została zawarta umowa o zakazie konkurencji, zgodnie z którą pracownik przez okres 1 roku po ustaniu stosunku pracy zobowiązał się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązał się do zapłaty pracownikowi odszkodowania w wysokości 25% otrzymanego wynagrodzenie. W dniu 10 maja 2019 r. została wypowiedziana umowa o pracę, a z dniem 31 sierpnia 2019 r. stosunek pracy ustał. Następnie w dniu 25 lutego 2021 r. pracownik skierował wezwanie do zapłaty. Pracodawca w dniu 3.05.2021 r. zapłacił pracownikowi żądaną kwotę tytułem odszkodowania w związku z zakazem konkurencji. Jednak po zapłacie okazało się, że pracownik prowadził działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę jeszcze w trakcie zatrudnienia tj. od marca 2019 r. i cały czas prowadzi podczas trwania zakazu konkurencji.

Czy pracodawcy przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty tytułem odszkodowania w związku z zakazem konkurencji, biorąc pod uwagę fakt, że w momencie zapłaty odszkodowania, pracodawca nie wiedział o działalności konkurencyjnej byłego pracodawcy?

Czy jednak zakaz konkurencji ustał z uwagi na opóźnienie w zapłacie odszkodowania w związku z zakazem konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?