Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko, w składzie rodziny ww. wykazał również pełnoletniego syna oraz panią Y - swoją żonę (związek małżeński zawarty- w 2011 r.)- macochę dzieci. Ponadto pani Y jest Ukrainką, posiada zezwolenie na pobyt czasowy oraz dostęp do rynku pracy (karta pobytu wydana 5 maja 2016 r., decyzja wojewody z dnia 25 kwietnia 2016 r.- w postanowieniu: "udzielić Pani Y zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RZ P"). Wcześniej posiadała pobyt czasowy, brak adnotacji "dostęp do rynku pracy". Ze złożonej dokumentacji wynika, iż pani Y nie posiadała żadnych dochodów w 2014 r. i w chwili obecnej również nie posiada dochodu.

Czy wobec powyższego ustalając dochód rodziny należy łączny dochód rodziny (z posiadanego gospodarstwa rolnego oraz renty rodzinnej) podzielić na cztery osoby, czy też na trzy (bez pani Y, która nie jest matką dzieci)?

Czy na pewno na przyznanie świadczenia nie ma wpływu data wydania karty pobytu?

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze - od kwietnia, czy maja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację