Czy jeśli organ nie wniesie sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na obszarze Natura 2000, ponieważ w ocenie organu wycinka nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, mogą być jakieś negatywne konsekwencje dla organu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli organ nie wniesie sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na obszarze Natura 2000, ponieważ w ocenie organu wycinka nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, mogą być w takim przypadku jakieś negatywne konsekwencje dla organu?

Czy wtedy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub inna instytucja mogą zastosować jakieś działania, kontrole, wyjaśnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX