Czy jeśli deweloper ma zamiar zawrzeć z nabywcą umowę rezerwacyjną, ma w stosunku do nabywcy jedynie obowiązki informacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli deweloper ma zamiar zawrzeć z nabywcą umowę rezerwacyjną, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177) - dalej u.o.p.n.l. poprzedzającą bezpośrednio umowę sprzedaży, o której mowa z art. 3 u.o.p.n.l., ma w stosunku do nabywcy jedynie obowiązki informacyjne wynikające z art. 27 u.o.p.n.l. czy też jest zobowiązany sporządzić prospekt informacyjny zgodnie z art. 20 i następne u.o.p.n.l. oraz posiadać mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym nowa w art. 7 u.o.p.n.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX