Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wykonywanych w odstępie co najmniej sześciu miesięcy, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

Czy na tej podstawie może również odstąpić od uwzględnienia badanych substancji chemicznych w ocenie ryzyka oraz skierowaniu na profilaktyczne wstępne/ okresowe/ kontrolne badania lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?