Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. figuruje w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel zabudowanych gruntów. Zgodnie z wpisem w KRS organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest każdy członek samodzielnie albo ustanowiony prokurent samodzielnie tj. Pan X; Pan Y; Pan Z. Zgodnie z aktualnym wpisem w KRS wszystkie ww. osoby wchodzące w skład organu zostały wykreślone. Prokurent nie został ustalony. Natomiast w KRS figuruje jako jedyny wspólnik, Pan X.

Czy Pan X jako wspólnik może składać i podpisywać deklaracje na podatek od nieruchomości? Co z naliczeniem podatku w przypadku jeśli spółka zostanie wykreślona całkowicie z KRS, ale nie dokona czynności związanych z wykreśleniem z ww. rejestru i nadal będzie figurować w ewidencji gruntów i budynków? Podkreślaniu wymaga fakt, iż spółka nie odbiera żadnej korespondencji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?