Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostki budżetowe (samorządowe) tj. Urząd Gminy, GOPS, szkoły oraz instytucje kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS na podstawie art. 31zo ust. 1a ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U poz. 374)?

Jednostki są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek i maja zgłoszonych do ubezpieczeń 10-49 osób.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?