Czy jednostka sektora publicznego może do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzać dane osobowe powołując się na... - OpenLEX

Czy jednostka sektora publicznego może do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzać dane osobowe powołując się na uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka sektora publicznego może do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzać dane osobowe powołując się na uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO? Czy też jest uprawniona do takiego przetwarzania na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?