Czy jednostka sektora finansów publicznych może sfinansować szczepionki dla zleceniobiorców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka sektora finansów publicznych może i na jakiej podstawie sfinansować szczepienia ochronne przeciwko grypie osobom wykonującym czynności dla jednostki na podstawie innej niż umowa o pracę np. umowy zlecenia, dzieło - i wykonuje czynności także w jednostce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX