Czy jednostka samorządu terytorialnego może udzielić dotacji celowej uczelni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy JST może udzielić dotacji celowej uczelni na prowadzenie działalności naukowej, badawczej - np. w zakresie badania bioróżnorodności, wód znajdujących się na obszarze tej JST (art. 372 w związku z art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)?

Czy też treść art. 371 ust. 3 i art. 365 pkt 4 tej ustawy determinuje możliwość udzielenia dotacji tylko na inwestycje związane z działalnością naukową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX