Czy jednostka powinna amortyzować środki trwałe, pomimo iż prawdopodobnie nigdy nie będą używane (tzw. zapas na czas wojny)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową, jednostką wojskową. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, jednostka ma obowiązek utrzymywać w magazynie zapasy sprzętu na tzw. czas mobilizacji. W skład tego sprzętu wchodzą m.in. środki trwałe, które nigdy nie były używane i stoją od dnia zakupu w magazynie.

Czy jednostka powinna amortyzować ww. środki trwałe, pomimo iż prawdopodobnie nigdy nie będą używane (tzw. zapas na czas wojny)?

Czy prawidłowe jest wykazywanie w księgach rachunkowych ich wartości netto cały czas wg ceny nabycia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access