Czy jednostka oświatowa - szkoła powinna wystawić OKE fakturę Vat czy jednak notę w celu rozliczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka oświatowa - szkoła współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Szkoła zakupuje materiały dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminu. Następnie przysługuje jej zwrot z OKE uzależniony od liczby uczniów egzaminowanych oraz stawki na jednego ucznia:

Czy jednostka oświatowa - szkoła powinna wystawić OKE fakturę Vat czy jednak notę w celu rozliczenia?

Czy kwota, która wpłynie z OKE do szkoły jako płatność za ww. jest dochodem jednostki budżetowej?

A jeśli tak, to czy dochodem powinna być kwota netto czy brutto i jaki paragraf dochodowy będzie prawidłowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX