Czy jednostka oświatowa posiadająca stołówkę szkolną może w ramach działalności stołówki szkolnej dopuścić odpłatne korzystanie z niej innych pracowników szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka oświatowa (szkoła, placówka) posiadająca stołówkę szkolną może w ramach działalności stołówki szkolnej dopuścić odpłatne korzystanie z niej innych pracowników szkoły (pedagogicznych, niepedagogicznych)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access