Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka organizacyjna (spółka prawa handlowego z udziałem gminy lub jednostki budżetowej) może zarządzać systemem gospodarki odpadami w imieniu gminy w zakresie:

1)

przeprowadzenia przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

2)

budowy i utrzymania punktów zbiórki odpadów selektywnie zbieranych,

3)

pobieranie deklaracji i opłat,

4)

wydawanie indywidualnych decyzji administracyjnych w imieniu wójta,

5)

przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?