Czy jednostka organizacyjna miasta, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzona w formie jednostki budżetowej zobowiązana... - OpenLEX

Czy jednostka organizacyjna miasta, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzona w formie jednostki budżetowej zobowiązana jest do stosowania art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy powołaną uchwałą rady miasta - jednostką organizacyjną miasta nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej (w mieście powyżej 50 000 mieszkańców).

Czy powinniśmy stosować art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. ustalony tam wymóg powierzenia wykonywania zadań publicznych podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX