Czy jednostka nie spełniająca wymogów art. 64 ustawy o rachunkowości, a podlegająca badaniu na podstawie art. 37 ustawy o obligacjach może dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku pomimo tego, że nie podda badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jednostka nie spełniająca wymogów art. 64 ustawy o rachunkowości, a podlegająca badaniu na podstawie art. 37 ustawy o obligacjach może dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku pomimo tego, że nie podda badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Czy jednostka, o której mowa podlega odpowiedzialności za art. 79 ustawy o rachunkowości za niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz za inne czynności wymienione w tym artykule np. za niezłożenie sprawozdania z badania w KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX