Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, wszelkie wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie odprowadzamy na rachunek dochodów jednostki nadrzędnej. Ze środków własnych pokrywamy wszelkie naprawy, które są zgłaszane do ubezpieczyciela, a ten przelewa nam na nasz rachunek i jak juz wspomniałam otrzymane środki przekazujemy do ubezpieczyciela. Na etapie planowania trudno jest założyć ile szkód będzie w danym roku (jesteśmy zarządcą dróg), co bardzo komplikuje nam właściwą gospodarkę finansową firmy, ponieważ wydatki te są nieprzewidywalne.

Czy jednostka nadrzędna na nasz wniosek powinna zwiększyć plan na wydatki do wysokości uzyskanych dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?