Czy jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z rachunkowości? - OpenLEX

Czy jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Jednostka która w roku obrotowym (2019 r.), za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Czy może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości, czy organ zatwierdzający jest uprawniony do podjęcia takiej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX