Czy jednostka budżetowa jest zobowiązana na koniec grudnia naliczyć odsetki od niezapłaconych w terminie spornych należności? - OpenLEX

Czy jednostka budżetowa jest zobowiązana na koniec grudnia naliczyć odsetki od niezapłaconych w terminie spornych należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2012 r.

PYTANIE

Jednostka budżetowa organ I instancji wystawił decyzję na karę pieniężną. Przedsiębiorca się odwołał do II instancji. II instancja utrzymała w mocy decyzję I instancji. W związku z powyższym w ciągu 30 dni kiedy decyzja stanie się ostateczna przedsiębiorca winien zapłacić. Przedsiębiorca odwołał się do sądu. Po czym minęło 30 dni i wysłaliśmy upomnienie do przedsiębiorcy o zapłatę. Przedsiębiorca złożył wniosek o odłożenie terminu nałożonej kary do organu I instancji. Wniosek został przesłany do organu II instancji. Organ II instancji przesłał ten wniosek do Sądu Administracyjnego zgodnie z właściwością. Organ I instancji do końca grudnia nie otrzymał żadnej informacji z Sądu.

Czy na koniec grudnia powinniśmy naliczyć odsetki od należności budżetowych bo przepis mów że w jednostkach budżetowych naliczamy odsetki na koniec kwartału?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?