Czy jawne informacje zawarte w operacie ewidencyjnym mogą być udostępnione telefonicznie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna zwróciła się do starostwa o udostępnienie danych nieruchomości, której właścicielem była matka jej małżonka. Swoje pytanie uzasadniła tym, że jej dzieciom należy się zachowek. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem starostwa uzyskała następujące dane: nr działki oraz powierzchnię, rodzaj użytków wchodzących w jej skład, datę wyzbycia się nieruchomości przez matkę męża. Starostwo zapytane na jakiej podstawie prawnej udzieliło ww. danych wskazało, że podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem administratora wynikającym z art. 24 ust. 2 i 5 u.p.g.k. Ponadto (zgodnie z § 60 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) wskazano że przekazane dane są danymi ewidencyjnymi o charakterze przedmiotowym. Wskazano również, że w związku z pandemią sprawy w starostwie były załatwiane telefonicznie. Czy wniosek osoby fizycznej nie powinien być jednak wniesiony pisemnie (niezależnie od stanu pandemii)? Czy uzasadnienie, które podała przez telefon osoba fizyczna (zachowek) był przesłanką spełniającą warunek z art. 24 ust. 5 pkt 3 u.p.g.k. (interes prawny)? Czy przekazane dane (o charakterze przedmiotowym) są "zwolnione" z potrzeby wykazania interesu prawnego lub też nie można ich uznać za dane osobowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX