Czy jako koncesjonowana firma wytwarzająca wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musimy posiadać pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, jeśli chcemy sami pozbawiać produkty cech użytkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jako koncesjonowana firma wytwarzająca wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (ustawa z 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - dalej u.w.o.m.w., musimy posiadać pozwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, jeśli chcemy sami pozbawiać produkty cech użytkowych?

Następnie zamierzamy przekazywać powstały z tego odpad do odbiorcy odpadów, nieposiadającego koncesji, ale posiadającego wszelkie pozwolenia wymagane ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., na odzysk/unieszkodliwianie/recykling.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX